دستگاه کروماتوگراف مایع– طیف سنج جرمی متوالی یا LC-MS/MS از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که برای جداسازی و شناسایی کمی و کیفی مواد مختلف کاربرد دارد. دستگاه Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry ترکیبی از کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی متوالی که از جفت کردن یک طیف سنج جرمی به طیف سنج جرمی دوم تشکیل می شود، می باشد. در تکنیک LC-MS/MS شناسایی و آنالیز ترکیبات با سرعت و حساسیت بسیار بالا انجام می شود. از کروماتوگراف مایع– اسپکترومتر تندم مس برای آنالیز طیف وسیعی از نمونه ها در داروسازی، علوم تغذیه، سم شناسی، پزشکی قانونی، محیط زیست، تحقیقات بالینی و … استفاده می شود.