کروماتوگرافی از روش های رایج آنالیز آزمایشگاهی برای جداسازی و شناسایی اجزای یک مخلوط در فاز مایع و گاز می باشد. در کروماتوگرافی دو فاز متحرک و ساکن وجود دارد که اجزای مخلوط در فاز متحرک بر اساس میزان تمایل به فاز ساکن با سرعت های مختلفی از روی آن عبور می کنند. دو نوع از پرکاربردترین تجهیزات پیشرفته کروماتوگرافی، دستگاه HPLC یا کروماتوگراف مایع با عملکرد بالا است که برای آنالیز و شناسایی اجزای یک مخلوط مایع در آزمایشگاه استفاده می شود و دستگاه کروماتوگراف گازی یا دستگاه GC که برای شناسایی ترکیبات یک مخلوط گازی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش 1–16 از 44 نتیجه