ترازوی آزمایشگاهی دستگاهی برای اندازه گیری دقیق مواد آزمایشگاهی می باشد. انواع ترازوی آزمایشگاهی با دقت های مختلف در بازار تجهیزات عمومی آزمایشگاهی عرضه می شوند. ترازوی آزمایشگاهی با دقت یک گرم، یک دهم گرم 0.1 یا اصطلاحا یک رقم اعشار دقت، یک صدم گرم 0.01 یا اصطلاحا دو رقم اعشار دقت و حتی چهار و پنج رقم برای مواردی با حساسیت بالا نیز وجود دارند. ترازوی آزمایشگاهی از نظر ظاهری نیز به دو نوع محفظه دار بدون محفظه تقسیم بندی می شوند که در موارد با حساسیت بالا استفاده از ترازوی محفظه دار توصیه می شود.

در حال نمایش 4 نتیجه