دستگاه آب خالص ساز از تجهیزات عمومی آزمایشگاهی مورد استفاده در تصفیه آب مصرفی آزمایشگاه می باشد. دستگاه های مختلف آب خالص سازی در بازار برای تولید آب تصفیه شده در درجات مختلف موجود می باشد. از انواع مختلف دستگاه های تصفیه آب می توان به دستگاه آب مقطر گیر که با تبخیر و چگالش مجدد آب مانع از حضور ناخالصی ها در آن می شود، دستگاه آب دوبار تقطیر جهت خلوص بیشتر، دستگاه RO یا اسمز معکوس که از غشا و فیلتر های مختلف برای تصفیه آب استفاده می کند.

بیشترین کاربرد دستگاه آب خالص ساز در آماده سازی نمونه ها برای انجام آنالیز با تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی، محلول سازی و شستشوی ظروف آزمایشگاهی می باشد.

از ژنراتور و دستگاه های تولید گاز آزمایشگاهی میتوان نیتروژن و هیدروژن ژنراتور، ژنراتور هوای صفر و کمپرسور هوا را نام برد.

در حال نمایش 3 نتیجه