دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القائی یا Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometer از تجهیزات آنالیز عناصر بر اساس طیف نشری می باشد. اسپکتروسکوپی پلاسمای جفت القائی که با نام مخفف دستگاه ICP نیز شناخته می شود در حقیقت یک دستگاه طیف سنجی است که با استفاده از القای الکترومغناطیسی (در دمای 6 تا 10 هزار درجه کلوین) توانایی تبدیل نمونه به حالت پلاسما و آنالیز با دقت و حساسیت بالا در حد ppb را در آزمایشگاه آنالیتیکال فراهم می آورد. از دستگاه ICP برای آنالیز عناصر فلزی بخصوص فلزات سنگین و برخی نافلزات استفاده می شود.

در حال نمایش 6 نتیجه