دستگاه کروماتوگراف مایع – طیف سنج جرمی یا LC-MS از پیشرفته ترین تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه گیری های کمی مواد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. LC-MS مخفف Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer می باشد و در دسته بندی اسپکترومتر جرمی قرار دارد. در دستگاه LC-MS ابتدا اجزای نمونه توسط کروماتوگرافی مایع از هم جدا شده و سپس برای آنالیز وارد طیف سنج جرمی می شوند. از کروماتوگراف مایع – اسپکترومتر جرمی برای آنالیز طیف وسیعی از نمونه ها در داروسازی، علوم تغذیه، سم شناسی، پزشکی قانونی، محیط زیست و تحقیقات بالینی استفاده می شود.