طیف سنج جرمی که با نام اسپکترومتر جرمی نیز شناخته می شود از تجهیزات  آنالیتیکال آزمایشگاهی می باشد که با دقت و حساسیت بسیار بالایی به آنالیز مواد از طریق بررسی جرم می پردازد و با استفاده از این نوع آنالیز، امکان شناسایی مواد و ترکیبات محقق می گردد. در زمینه اسپکترمتر جرمی دستگاه های آزمایشگاهی متنوعی در بازار وجود دارند مانند دستگاه GC-MS یا به عبارت دیگر دستگاه کروماتوگراف گازی اسپکترومتر جرمی، دستگاه LC-MS، دستگاه LC-MS/MS، دستگاه ICP-MS یا طیف سنج جرمی پلاسمای جفت شده القائی و دستگاه TOF-MS.

نمایش 1–16 از 23 نتیجه