دستگاه گاز کروماتوگراف – طیف سنج جرمی یا دستگاه GC-MS از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد در آنالیز و شناسایی مواد مختلف با دقت و حساسیت بالا می باشد. دستگاه GC-MS مخفف Gas Chromatography − Mass Spectrometer می باشد و در دسته بندی اسپکترومتر جرمی قرار دارد. برای استفاده از دستگاه GC-Mass به هدف آنالیز جرمی مواد در آزمایشگاه، ابتدا مواد را به صورت گازی در آورده و سپس به شناسایی و بررسی دقیق آنها می پردازد.