دستگاه های طیف سنجی یا به عبارت دیگر اسپکتروسکوپی از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی هستند که از برهمکنش بین نور و ماده برای آنالیز و تعیین خصوصیات مختلف مواد استفاده می کنند. تجهیزات طیف سنج با انتشار نور در طول موج های مختلف و بررسی اثر رفتار ماده در جذب و انتشار این نور به شناسایی دقیق و اندازه گیری مقدار ماده آنالیت در آزمایشگاه می پردازند. تجهیزاتی مانند طیف سنج جذب اتمی برای آنالیز فلزات سنگین، دستگاه ایکس ری، طیف سنج ICP و اسپکتروفتومتر مرئی− فرابنفش از پرکاربرد ترین دستگاه های طیف سنج آزمایشگاهی می باشند.

نمایش 1–16 از 47 نتیجه