دستگاه آنالیزور حرارتی جزو تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که به طور کلی به کاربرد همزمان گرما وزن سنجی و کالریمتری اسکن دیفرانسیل، برای یک نمونه در یک ابزار واحد اشاره دارد. آنالیز حرارتی اصطلاحی کلی است که روشی را برای تجزیه و تحلیل زمان و دمایی که در آن تغییرات فیزیکی هنگام گرم یا سرد شدن ماده اتفاق می افتد، تعریف می کند. این دستگاه انواع مختلفی دارد که از جمله مهم ترین آنها TGA، DSC، TMA و STA. شرایطی که آزمایش برای آنالیز گرما وزن سنجی و سیگنال های کالریمتری اسکن دیفرانسیل نیاز دارد، کاملاً یکسان هستند (جو یکسان، میزان جریان گاز، فشار بخار نمونه، سرعت گرمایش، تماس گرمایی با بوته و حسگر نمونه، اثر تابش و غیره). هر تکنیک با توجه به انواع تغییرات فیزیکی مورد تجزیه و تحلیل تعریف می شود. هنگام ارزیابی ویژگی های مواد، استفاده از تکنیک های مختلف یا ترکیبی از چندین تکنیک بسته به هدف ضروری است.

در حال نمایش 3 نتیجه