دستگاه ایکس ری از جمله تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی بر پایه اشعه ایکس X-ray می باشد و جهت آنالیز مواد با هدف شناسایی خصوصیات و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن توسط اشعه ایکس مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه های ایکس ری آزمایشگاهی مختلفی در بازار تجهیزات آزمایشگاهی وجود دارند، مانند دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD که در شناسایی کریستالیته مواد کاربرد دارد و دستگاه طیف سنج فلورسانس ایکس ری XRF که برای آنالیز کمی و کیفی عنصری مواد مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس اندازه گیری پراش طول موج فلورسانس ایکس ری (WDXRF) و یا پراش انرژی فلورسانس اشعه ایکس (EDXRF) انجام می گیرد.

در حال نمایش 8 نتیجه