نمایش 17–32 از 32 نتیجه

Show sidebar

دستگاه سانتریفیوژ Centric MF 220 کمپانی دامل

دستگاه سانتریفیوژ CENTRIC MF 48/-R دامل

دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار CENTRIC 260R دامل

دستگاه سانتریفیوژ یخچالدار CENTRIC CF 108 R دامل

سانتریفیوژ 13000 دور Centric 150 دامل

سانتریفیوژ 15000 دور Centric 350 دامل

سانتریفیوژ 16200 دور Centric 250IVD دامل

سانتریفیوژ 3500 دور Centric 90 دامل

سانتریفیوژ 6000 دور Centric 322 دامل

سانتریفیوژ یخچال دار 16200 دور Centric 200R دامل

سانتریفیوژ یخچال دار 18000 دور Centric 400R دامل

شیکر اوربیتالی Vibromix50 دامل

شیکر اوربیتالی Vibromix60 دامل

مگنت استیرر S-10 دامل

مگنت هیتر و استیرر ROTAMIX-SHP10 دامل

مینی انکوباتور 23 لیتری یخچال دار دامل