کروماتوگرافی

غربال آفت کش ها در برگ کاهو با دستگاه UHPLC

بررسی باقیمانده سموم در برگ کاهو با دستگاه UHPLC

 

دستگاه UHPLC یا کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق بالا از تجهیزات آنالیز آزمایشگاهی در زمینه کروماتوگرافی می باشد. مزیت استفاده از دستگاه آنالیز UHPLC، انجام عملیات آنالیز طی یک فرآیند سریع در آزمایشگاه می باشد. همچنین با استفاده از دستگاه UHPLC میزان مصرف حلال به طرز چشمگیری کم می باشد و عملیات آنالیز با دقت و حساسیت بسیار بالایی صورت می گیرد. بنابراین برای مواردی که نیازمند تشخیص دقیق تر در محدوده های غلظت پایین می باشند، دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی فوق بالا گزینه مناسبی محسوب می شود. از دستگاه UHPLC جهت آنالیز باقیمانده سموم داروئی، کشاورزی و غذایی در نمونه های مایع استفاده می شود. از جمله موارد کاربرد دستگاه UHPLC آنالیز باقیمانده سموم آفت کش در محصولات تولیدی کشاورزی می باشد.

بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

در حال حاضر به دلیل تولید محصول کشاورزی در مقیاس وسیع تری نسبت به گذشته، هزاران نوع از سموم آفت کش برای حفاظت از این محصولات در برابر آفات و حشرات مورد استفاده قرار می گیرد. به علت خطراتی که آفت کش ها بر روی سلامت انسان دارند، سازمان نظارت بر کیفیت مواد غذایی دستوالعمل هایی را برای تولید کنندگان محصولات کشاورزی وضع کرده است. طبق این دستورالعمل ها حداکثر میزان مجاز سموم مختلف آفت کش در ماده غذایی جهت تامین سلامت مصرف کنندگان مواد زراعی تولیدی تعیین گردیده است. دستگاه کروماتوگراف UHPLC از تجهیزاتی که برای اندازه گیری مقدار این سموم به طور معمول در آزمایشگاه های آنالیتیکال استفاده می شود.

تعیین باقیمانده سموم در برگ کاهو با دستگاه UHPLC

بررسی باقیمانده سموم و آفت کش ها در برگ کاهو توسط دستگاه UHPLC

آنالیز باقیمانده آفت کش ها در برگ کاهو با دستگاه UHPLC

در تحقیقی، جهت بررسی باقیمانده سموم کشاورزی روی مواد غذایی یک نمونه کاهوی تولیدی انتخاب گردید و آنالیز 130 نمونه ی مختلف از سموم آفت کش و حشره کش با استفاده از دستگاه UHPLC بر روی آن انجام شد. برای انجام آنالیز فوق ابتدا مواد مختلف موجود در برگ کاهو با روشی دقیق استخراج گردید و نمونه استخراجی در فاز مایع جهت انجام آزمایش با دستگاه UHPLC آماده سازی شد.
بطور کلی دستگاه UHPLC قادر است میزان باقیمانده آفت کش ها را تا حد ppb به خوبی اندازه گیری کند. از آنجا که سازمان نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی میزان حداکثر مجاز سموم آفت کش در ماده غذایی را 10 ppb تعیین کرده است این دستگاه به خوبی قادر است مقدار این سموم را تشخیص دهد. نتایج حاصل از آنالیز هر 130 نمونه از سموم آفت کش مشخص کرد که از کدام یک از سموم در برگ کاهو بیش از حد مجاز می باشد و دستورات و تمهیدات لازم برای کاهش آنها گزارش شد. تعدادی از رایج ترین سموم آفت کش که در آزمایش فوق توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق بالا تحت بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشند.

  • ریموسولفورون
  • نیکوسولفورون
  • فورات سولفون
  • ایپرودیون
  • کلروفن سون
  • سیموکسانیل
  • فونیکس آمید
  • ایپرودیون
  • پروسولفو کراب

دستگاه UHPLC مانند دستگاه HPLC از تجهیزات کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا می باشد. از هر دو دستگاه HPLC و دستگاه UHPLC جهت آنالیز باقیمانده سموم داروئی، کشاورزی و غذایی در نمونه های مایع استفاده می شود، با این حال دو دستگاه با یکدیگر تفاوت هایی نیز دارند. تفاوت عمده دستگاه آنالیز UHPLC با دستگاه HPLC انجام پروسه آنالیز مواد در فشار بالا می باشد، به گونه ای که باعث می شود عملیات آنالیز طی یک فرآیند سریع تر انجام پذیرد. همچنین با استفاده از دستگاه UHPLC میزان مصرف حلال به طرز چشمگیری کاهش یافته و عملیات آنالیز با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا صورت می گیرد. بنابراین برای مواردی که نیازمند تشخیص دقیق تر در محدوده های غلظت پایین می باشند دستگاه کروماتوگراف مایع با عملکرد فوق بالا گزینه مناسب تری محسوب می شود. از جمله موارد کاربرد دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی فوق بالا آنالیز باقیمانده سموم کشاورزی در مواد غذایی می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =