مشاوره خرید دستگاه GC و GCMS

دستگاه کروماتوگرافی گازی دستگاهی برای آنالیز موادی که در حالت بخار و گاز قابل تجزیه و تحلیل نیستند می باشد

سیستم GCMS-TQ8040 NX محصول Shimadzu

دستگاه GC-MS مدل GCMS-TQ8040 NX شیمادزو

دستگاه آزمایشگاهی کروماتوگراف گازی− طیف سنج جرمی سری GCMS-TQ8040 NX، با تکنولوژی های هوشمند به همراه Smart MRM حساسیت عالی، دقت بالا، تعمیر و نگهداری آسان و بهبود بازدهی را ارائه می دهد.

دستگاه GCMS 8890 اجیلنت

دستگاه کروماتوگرافی گازی GC-MS مدل 8890 اجیلنت

دستگاه کروماتوگرافی گازی GCMS 8890 کمپانی اجیلنت، جدیدترین دستگاه کروماتوگرافی گازی شرکت اجیلنت می باشد که با ویزگی های جدید مثل تغییر گاز حامل مطابق با روش آزمایش، کنترل از راه دور دستگاه با گوشی همراه و غیره و افزایش دقت و حساسیت، تجربه آنالیزی فوق العاده را برای آنالیزور فراهم می کند.