کروماتوگرافی

آنالیز دیوکسین ها در غذاها با استفاده از GC-MS/MS

آنالیز دیوکسین موجود در مواد غذایی با دستگاه GC-MS/MS با روش BEIS

دیوکسین ها یکی از انواع آلاینده های آلی پایدار (POPs) در محصولات غذایی و خوراک دام با روش های مختلفی تجزیه و تحلیل می شود. به طور خاص، تجزیه و تحلیل کمی دیوکسین ها تا سطح غلظت پایین لازم است زیرا دیوکسین ها حتی در میان POP ها سمیت بالایی دارند. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل دیوکسین ها توسط GC-MS/MS مورد توجه قرار گرفته است. در یونیزاسیون با روش EI ،Boost Efficiency Ion Source (BEIS) منبع یونی است که با بهینه سازی نقطه کانونی پرتو الکترون، بازده یون را به حداکثر می رساند. BEIS حساسیت را تقریباً چهار برابر بیشتر از منابع یونی مرسوم درک می کند. در این پژوهش، در حدود 250 نمونه از حدود 40 نوع ماده غذایی و فرآورده های خوراکی دام با استفاده از GC-MS/MS با استفاده از روش BEIS، دیوکسین ها را تجزیه و تحلیل شد. (با این حال، دیوکسین ها به دی اکسین پلی کلرینه دی بنزو – P(PCDD) و دی بنزوفوران پلی کلرینه (PCDF) محدود شدند.)

دستگاه کروماتوگرافی GC-MS/MS دارای دو آنالیزور جرمی می باشد که به همین سبب دارای دقت و حساسیت بالا برای انجام آزمایش های مختلف می باشد. دستگاه GC-MS/MS دارای قدرت تشخیص بهتری می باشد لذا برای انجام آنالیز هایی که دقت بیشتری برای انجام آنها نیاز می باشد، استفاده می گردد.

دیوکسین

دیوکسین با فرمول 2، 3، 7، 8 – تتراکلروبنزو پارا دیوکسین (TCDD) جزو گروهی از ترکیبات شیمیایی محسوب می شود که به عنوان آلاینده های پایدار محیط زیست محسوب می شود. سمیت ترکیبات دیوکسین با هم متفاوت می باشد. ترکیبات دیوکسین به طور ناخواسته ای در فرایندهای سوزاندن زباله، ذوب فلزات و تولید حشره کش ها و آفت کش ها تولید می شوند. ممکن است تفاوت هایی از لحاط ساختمان و شکل مولکولی داشته باشند اما مکانیسم عملکردشان یکسان می باشد.

روش آنالیز دیوکسین ها در غذاها توسط GC/MS/MS

به عنوان محدوده غلظت منحنی کالیبراسیون، نمونه های استاندارد برای غلظت های 0.025 pg/μL تا 1 pg/μL (غلظت دو برابر برای Octa-PCDD/PCDF) آماده شدند.

غلظت آنالیت در عصاره نمونه ای که یک واکنش ابزاری را در دو یون مختلف ایجاد می کند تا با نسبت S/N (سیگنال / نویز) 3:1 برای سیگنال داده خام با شدت کمتر کنترل شود یا اگر به دلایل فنی محاسبه نویز و سیگنال نتایج قابل اطمینانی ارائه نکند، کمترین نقطه غلظت روی منحنی کالیبراسیون که انحراف قابل قبول (≤ 30٪) و سازگار را نشان می دهد (حداقل در ابتدا و انتهای یک سری تحلیلی از نمونه ها اندازه گیری می شود)، میانگین ضریب پاسخ نسبی محاسبه شده برای تمام نقاط منحنی کالیبراسیون در هر سری از نمونه ها.

آنالیز دیوکسین ها در مواد غذایی با دستگاه GC/MS/MS

تجزیه و تحلیل دیوکسین های موجود در مواد غذایی با دستگاه GC/MS/MS با روش BEIS

نتایج آنالیز دیوکسین توسط دستگاه کروماتوگرافی GC-MS/MS

به عنوان ارزیابی میزان دوام دیوکسین ها در هنگام آنالیز در محصولات غذایی، نمونه های واقعی و نمونه های استاندارد (غلظت: 0.05 pg/μL) به طور متناوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و تعداد تجزیه و تحلیل های ممکن با حفظ حساسیت بر اساس انتقال حساسیت برای غلظت کم هم مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های استاندارد در مجموع بیش از 500 تجزیه و تحلیل از نمونه های استاندارد و نمونه های واقعی موجود انجام شده است. بعد از بیش از 500 تجزیه و تحلیل هیچ کاهش زیادی در حساسیت رخ نداد. جدول 3 میانگین منطقه اوج و تکرارپذیری را از تجزیه و تحلیل 1 تا 530 نشان می دهد. تکرار پذیری برای تمام ترکیبات کمتر از 20٪ RSD بود، که نشان می دهد حساسیت می تواند از طریق کل آزمایش حفظ شود.

تجزیه و تحلیل دیوکسین های موجود در مواد غذایی با روش BEIS توسط دستگاه GC/MS/MS

نمودار آنالیز دیوکسین و میزان سمیت (TEQ) در مواد غذایی زیر و نتایج آن با دستگاه GC/MS/MS

در این آزمایش، دیوکسین های بیش از 250 نمونه از تقریباً 40 نوع ماده غذایی و خوراک دام توسط دستگاه GC-MS/MS با استفاده از BEIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و عملکرد کمی GC-MS/MS با مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل توسط GC مورد ارزیابی قرار گرفت. دوام در تجزیه و تحلیل دیوکسین ها در نمونه های واقعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از بیش از 500 تجزیه و تحلیل، هیچ کاهش حساسیتی در سطح غلظت پایین رخ نداد. بر اساس این نتایج، ما دریافتیم که BEIS دارای حساسیت بالایی برای آنالیز دیوکسین ها است و همچنین تجزیه و تحلیل با دوام بالا را امکان پذیر می کند.

با توجه به عملکرد فوق العاده دستگاه GC-MS/MS برای آنالیز دیوکسین ها، اگر قصد خرید این دستگاه ها را دارید کارشناسان فنی شرکت ری نور آزما شما را در فرآیند خرید و خدمات پس از فروش یاری خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *