کروماتوگرافی

تعیین ناخالصی های نیتروزامین در داروهای سارتان توسط GC/MS/MS

آنالیز ناخالصی های نیتروزامین در دارو های سارتان

دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، یکی از دقیق ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل نمونه های محیطی می باشد. گاهی اوقات برای آنالیز نمونه ها نیاز داریم دقت و حساسیت دستگاه GC بالاتر باشد. در این مورد از دستگاه طیف سنجی تاندم MS یا GC-MS/MS استفاده کنیم. در این دستگاه، برای دقت بالاتر و قدرت تشخیص بهتر از دو آنالیزور جرمی (MS Analyzer) استفاده می شود. در بعضی پژوهش ها از این دستگاه برای آنالیز استفاده می کنیم. در این پژوهش برای تشخیص ناخالصی نیتروزامین که سرطانزا هم می باشد، از دستگاه GC/MS/MS استفاده می کنیم.

ناخالصی ها و محصولات دارویی سارتان

داروهای حاوی مواد دارویی فعال های سارتان (API) مانند والسارتان، کندزارتان، ایربسارتان، لوزارتان و اولمازارتان برای درمان فشار خون و نارسایی قلبی استفاده می شود. اخیرا FDA ایالات متحده یافته های احتمالی سرطانزای انسانی، N-nitrosodimethylamine (NDMA) ،Nnitrosodiethylamine (NDEA) و N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) را در محصولات دارویی سارتان منتشر کرده و داروهای آسیب زا را جمع آوری کرده است. این ناخالصی های نیتروزامین می توانند در طی تولید سارتان تشکیل شوند که حاوی یک گروه عملکردی است که تحت شرایط خاص به عنوان حلقه تترازول شناخته می شود. علاوه بر این، احتمالاً وجود ناخالصی ها در بعضی از سارتان ها به دلیل استفاده از تجهیزات یا معرفهای آلوده در فرآیند تولید است.

ساختار والسارتان برای آنالیز نیتروزامین در داروهای سارتان

ساختار والسارتان یکی از داروهای گروه سارتان و مورد مطالعه

برای تشخیص وجود ناخالصی های نیتروزامین، FDA ایالات متحده دو روش مبتنی بر فضای GC-MS و تزریق مستقیم مایع GC/MS/MS را منتشر کرده است. با اشاره به روش تزریق مستقیم، یک روش جامع GC/MS/MS برای تجزیه و تحلیل هفت نیتروزامین، شامل سه ناخالصی (NDMA ،NDEA و NDBA) ذکر شده توسط FDA و چهار نیتروزامین دیگر (NMEA ،NDPA ،NPYR و NDIP) که بعنوان ماده سرطان زای احتمالی انسان شناخته شده اند. چهار فرآورده دارویی سارتان که حاوی اولمزارتان، لوزارتان، اربسارتان و والسارتان هستند که به عنوان نمونه و ماتریس استفاده می شوند.

روش آنالیز ناخالصی های نیتروزامین در دارو های سارتان

یک محلول استاندارد مخلوط استاندارد از هر نیتروزامین در 200 نانوگرم در میلی لیتر از یک 1000 میکروگرم در میلی لیتر محلول استاندارد تجاری موجود در دی کلرومتان (DCM) تهیه شد. از محلول مخلوط سهام، محلولهای استاندارد کالیبراسیون 2.5، 5.0، 10، 25، 50، 80 و 100 نانوگرم در میلی لیتر تهیه شدند. یک استاندارد داخلی، NMDA-D6، با غلظت 50 نانوگرم در میلی لیتر به محلول های استاندارد کالیبراسیون اضافه شد.

تمام آزمایشات از طریق حالت اضافه شده، یونیزاسیون الکترون (EI) و نظارت بر واکنش های متعدد (MRM)، به دستگاه GCMS-TQ 8050 NX شیمادزو انجام شده است. در این پژوهش از یک ستون GC از SH-RxiTM-624Sil ،MS (طول 30 متر، 0.25 میلی متر .D.I، ضخامت فیلم 1.40 میکرومتر) استفاده شده است.

تعیین مقدار نیتروزامین در دارو های حاوی سارتان

تعیین مقدار نیتروزامین در داروهای حاوی سارتان توسط دستگاه های GC/MS/MS

مراحل آنالیز ناخالصی های نیتروزامین توسط GCMS/MS

یک محلول استاندارد از هفت نیتروزامین مورد نظر در 200 نانوگرم در میلی لیتر از 1000 میکروگرم در میلی لیتر محلول استاندارد تجاری موجود در دی کلرومتان (DCM) تهیه شد. از محلول مخلوط شده موجود، محلولهای استاندارد کالیبراسیون 2.5، 5.0، 10، 25، 50، 80 و 100 نانوگرم در میلی لیتر تهیه شد. یک استاندارد داخلی، NMDA-D6، با غلظت 50 نانوگرم در میلی لیتر به محلول های استاندارد کالیبراسیون اضافه شد.

در آنالیز ناخالصی های نیتروزامین از چهار داروی سارتان (A ،B ،C و D) استفاده شد. یک قرص از یک محصول دارویی به صورت پودر خرد شده و در یك لوله سانتریفیوژ 15 میلی لیتری توزین می شود. سپس 4.5 میلی لیتر حلال استخراج (DCM) و 0.5 میلی لیتر ماده داخلی برای 4.5 دقیقه به یکدیگر اضافه شده و همزده می شوند. با استفاده از یک سرنگ یکبار مصرف، تقریبا 1 میلی لیتر از لایه دی کلرومتان (DCM) از طریق فیلتر نایلون 0.45 میکرومتر فیلتر شد. همه نمونه ها قبل از تجزیه و تحلیل GC/MS/MS در دمای 4 درجه سانتیگراد ذخیره شدند.

نتایج آنالیز نیتروزامین در دارو های سارتان توسط GCMS/MS

نتایج آنالیز نشان می دهد که هر چهار داروی A ،B ،C و D عاری از نیتروزامین های هدفمند از جمله NDMA ،NDEA و NDBA هستند. قابل ذکر است که پس از هر بار اجرای نمونه خالی دی کلرومتان (DCM) برای بررسی میزان انتقال، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به عنوان SOP، یک نمونه 10ng/ml QC استاندارد کالیبراسیون پس از تجزیه و تحلیل محصولات دارویی فوق الذکر مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نمونه QC نشان داد که مقادیر کمی نیتروزامین در 70-130٪ از استاندارد 10 نانوگرم در میلی لیتر کالیبراسیون بود، به استثنای NPIP و NDBA که به ترتیب درصد بازیابی بالاتری از 137٪ و 133٪ را نشان دادند.

با توجه به کارایی بخصوص و منحصر بفرد دستگاه طیف سنجی GC/MS/MS، لذا برای خرید این دستگاه، کارشناسان با تجربه شرکت ری نور آزما شما را در خصوص خرید و خدمات پس از فروش شما را یاری کنند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *