نمایش 33–48 از 84 نتیجه

Show sidebar

دستگاه LC/MS/MS مدل LCMS-8060 شیمادزو

دستگاه UHPLC مدل Nexera XR شیمادزو

دستگاه اسپکترومتر جرمی TOF مدل MALDI-7090

دستگاه اسپکترومتر جرمی TOF مدل MALDI-8020

دستگاه جذب اتمی 240AA اجیلنت

دستگاه جذب اتمی 240FS AA اجیلنت

دستگاه جذب اتمی 240Z AA اجیلنت

دستگاه جذب اتمی 55B AA اجیلنت

دستگاه جذب اتمی AA-6200 شیمادزو

دستگاه جذب اتمی AA-7000 شیمادزو

دستگاه جذب اتمی Trace 1800 آرورا

دستگاه جذب اتمی Trace AI1200 آرورا

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-6100 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پراش اشعه ایکس XRD-7000 شیمادزو

دستگاه طیف سنج پلاسمای 5800VDV اجیلنت

دستگاه طیف سنج جرمی کروماتوگرافی مایع LCMS-NX8060 شیمادزو