اسپکترومتر جرمی

تعیین وزن مولکولی پپتیدهای سنتزی با LC/MS

تعیین وزن مولکولی پپتیدهای سنتزی با LC/MS

 

طیف سنج های جرمی ابزار هایی هستند که امکان شناسایی مطمئن و تعیین مقدار ترکیبات ناشناخته را در نمونه های پیچیده فراهم می کنند و ترکیبات کم مقدار را در کمترین سطوح ممکن تعیین می کنند. دستگاه کروماتوگرافی مایع−طیف سنجی جرمی (Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer) با ترکیب کروماتوگرافی مایع و یک اسپکترومتری جرمی حساسیت، سرعت و قدرت تجزیه و تحلیل را افزایش می دهد.

جداسازی نمونه در کروماتوگرافی مایع (HPLC) انجام شده و پس از آن در طیف سنج جرمی (MS) اجزای نمونه با استفاده از روش های مختلف یونیزه می شوند. سپس یون های حاصل را بر اساس نسبت جرم به بار (m/z) جدا و شدت هر یون را اندازه گیری می کند. اسپکترومتر های جرمی کروماتوگرافی مایع (LC-MS) برای شناسایی کمّی و کیفی، به طور گسترده ای در طیف وسیعی از زمینه ها از جمله داروسازی، محیط زیست، مواد غذایی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

پپتید های سنتزی

پپتید ها آمینو اسید های کوتاه زنجیر هستد که با پیوند شیمیایی کوالانسی به نام پیوند پپتیدی به هم متصل می شوند. پیوند های پپتیدی با اتصال گروه کربوکسیل یک آمینو اسید به گروه آمینوی آمینو اسید دیگر، تشکیل می شوند. بسیاری از سموم طبیعی منشأ حیوانی دارند و حاوی پپتید هایی به عنوان اجزای اصلی هستند. اطلاعات ساختاری این پپتید ها نه تنها برای بررسی مکانیسم سمّیت و علاوه بر آن از نقطه نظر دارویی مورد توجه قرار می گیرد، بلکه در تحقیقات اولیه در گستره ی وسیعی از علوم زیستی از جمله علوم اعصاب و روانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ویژگی های دارویی آنها ممکن است در توسعه دارو های جدید استفاده شوند. از این رو، بررسی و آنالیز پپتید های سنتزی اهمیت بسزایی دارد. دستگاه کروماتوگرافی مایع−اسپکترمتر جرمی دستگاهی ایده آل و قدرتمند برای تجزیه و تحلیل پپتید ها و تعیین وزن مولکولی آنها است.

اندازه گیری وزن مولکولی پپتیدهای سنتزی با دستگاه LC/MS

بررسی وزن مولکولی پپتید های سنتزی با دستگاه اسپکترومتر جرمی LC/MS

اندازه گیری وزن مولکولی پپتیدهای سنتزی با دستگاه طیف سنج جرمی LC-MS

آنالیز با بهره وری بالا برای تعیین خلوص و تعیین وزن مولکولی پپتید های سنتزی شامل تشخیص و شناسایی هر گونه فرآورده جانبی پپتیدی ناشی از سنتز، انجام می شود. برای انجام اندازه گیری و تجزیه و تحلیل در تحقیقات پپتیدی، مقادیر کافی از نمونه مورد نیاز است. به این ترتیب، این پپتید ها می توانند از طریق استخراج از محصولات طبیعی بدست آیند یا با توجه به نوع آن بر اساس اطلاعات ساختاری با خلوص بالا سنتز شوند. دستگاه آزمایشگاهی کروماتوگرافی مایع−اسپکترومتری جرمی LC/MS با حساسیت و عملکرد کیفی عالی به طور گسترده برای بررسی سنتز پپتید و آنالیز ناخالصی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این تحقیق، یک پپتید سنتزی که در سم پلاتیپوس وجود دارد با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع−طیف سنج جرمی LC/MS مورد اندازه گیری قرار گرفت. سپس از نرم افزار آنالیز Multi-Charged Ion برای تأیید وزن مولکولی و تجزیه و تحلیل ناخالصی ها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد سیستم کروماتوگراف مایع−اسپکترومتر LC/MS شرایط را برای اندازه گیری و تعیین وزن مولکولی پپتید ها با دقت، حساسیت، تکرارپذیری و سرعت بسیار بالا فراهم می کند.

دیگر کاربرد های دستگاه اسپکترومتر جرمی کروماتوگرافی مایع

 

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی ری نور آزما، فعال در حوزه فروش و واردات دستگاه های آنالیتیکال و عمومی آزمایشگاهی، ضمن تأمین طیف گسترده ای از تجهیزات آزمایشگاهی از جمله دستگاه طیف سنج جرمی LC-MS، آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در زمینه خرید و سرویس دستگاه های مختلف اعلام می دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *