طیف سنجی

آنالیز سنگ کلیه با FTIR

آنالیز سنگ کلیه با اسپکتروسکوپی FTIR

 

در چند سال گذشته، رشد سریع در استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (Fourier-transform infrared spectroscopy) جهت آنالیز مواد مختلف، موجب توسعه و پیشرفت در طراحی ابزار و تجهیزات FTIR شده است. اسپکتروسکوپی مادون قرمز یک تکنیک آنالیتیکال برای تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی مواد آلی و برخی مواد غیر آلی است. دستگاه مادون قرمز FTIR برای شناسایی ترکیبات شیمیایی در محصولات مصرفی، رنگ ها، پلیمر ها، پوشش ها، دارو ها، مواد غذایی و همچنین در زمینه های پزشکی، علوم زیستی و … مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت اصلی استفاده از اسپکتروسکوپی IR ناشی از تولید طیف های مختلف برای ساختار های شیمیایی (مولکولی) متفاوت است که برای هر مولکول مانند اثر انگشت منحصر به فرد است.

هنگامی که تابش مادون قرمز به یک نمونه می تابد قسمتی از تابش توسط نمونه جذب می شود و بخشی از آن عبور می کند. طول موج نوری که توسط یک مولکول خاص در نمونه جذب می شود، مشخصه ویژه ساختار مولکولی آن است. در تکنیک FTIR، براساس اندازه گیری جذب تابش IR توسط نمونه به عنوان تابعی از طول موج، گروه های عاملی و پیوند های کوالانسی شناسایی می شوند و به این ترتیب اجزای مولکولی ترکیب و ساختار آنها را می توان تعیین کرد. به عبارت دیگر، FTIR یک ابزار تحلیلی مؤثر برای شناسایی و اندازه گیری اجزای مولکولی ترکیب و تعیین ساختار آنها است.

سنگ کلیه و ترکیبات آن

بیماری سنگ کلیه یک بیماری شایع مولتی فاکتوریال است. اکثر افرادی که کلیه سنگ ساز دارند، دارای اختلالاتی در متابولیسم و دفع سنگ یا در پروموتور ها و مهار کننده های کریستالیزاسیون هستند. مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک اثبات کرده اند که عوامل مختلفی مانند عادات غذایی، آب و هوای گرم و ژنتیک می توانند از علل وقوع سنگ کلیه باشند. Struvite ،Whewellite ،Weddelite و Apatite نمونه هایی از سنگ های کلیه هستند. مطالعه ترکیب شیمیایی سنگ های کلیوی برای درک علل این بیماری بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل سنگ ها برای درمان بیماری، امکان مدیریت مناسب آن و پیشگیری از عود و بازگشت بیماری ضروری است. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یکی از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که قادر به آنالیز سنگ های کلیوی است. FTIR با اندازه گیری سریع و آسان، اطلاعات دقیقی در مورد ترکیب سنگ کلیه ارائه می دهد که برای هدایت درمان ضروری است.

بررسی سنگ کلیه با دستگاه اسپکتروفتومتر FTIR

آنالیز سنگ کلیه با دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز FTIR

بررسی سنگ های کلیوی با دستگاه اسپکتروفتومتر FTIR

در تحقیقی برای بررسی ترکیب سنگ کلیه، نمونه ای جهت آنالیز با دستگاه آزمایشگاهی مادون قرمز تبدیل فوریه انتخاب شد. پس از مراحل آماده سازی نمونه که شامل خرد کردن سنگ کلیه در یک هاون برای دستیابی به یک پودر ریز بود، بخش کوچکی از آن (فقط چد میلی گرم) با دستگاه FTIR مورد اندازه گیری قرار گرفت. از آنجایی که اندازه ذرات ممکن است طیف IR را تحت تأثیر قرار دهد، مرحله خرد کردن نمونه بسیار مهم و ضروری است.

نتایج بدست آمده نشان می دهد، مواد سنگی نمونه شامل 11 % Apatite % 47 ، Whewellite و 42 % Struvite است. به این ترتیب محتوای شیمیایی و غلظت اجزاء سنگ کلیه می توانند به سرعت و آسانی تعیین شوند. دستگاه آزمایشگاهی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه، سیستمی ایده آل و قابل اطمینان برای بررسی و تعیین ترکیب سنگ کلیه است.

دیگر کاربرد های دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه

 

همکاران ما در بخش فروش شرکت ری نور آزما آماده هرگونه پاسخگویی در زمینه خرید تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی از جمله دستگاه طیف سنج مادن قرمز تبدیل فوریه FTIR هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *