طیف سنجی

بررسی سنگ های سیلیکاته با جذب اتمی

آنالیز سنگ های سیلیکاته با اتمیک ابزوربشن

جذب اتمی (Atomic absorption) یکی از تکنیک های تحلیلی در طیف سنجی اتمی است. طیف سنجی جذب اتمی معمولاً به منظور تعیین کمّی و کیفی عناصر مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد. در اسپکتروسکوپی اتمیک ابزوربشن، مقدار تابش جذب شده از منبع نوری توسط اتم های آزاد در فاز گازی، متناسب با غلظت اتم های جاذب در نمونه است و از آنجایی که هر اتم در طول موج مشخصه خود نور را جذب می کند، دستگاه طیف سنج AA قادر به شناسایی عناصر در نمونه مورد آنالیز نیز می باشد.

اسپکتروفتومتر جذب اتمی تجزیه و تحلیل کم هزینه، دقیق، حساس و سریع طیف وسیعی از عناصر در انواع نمونه ها و تعیین غلظت آنها را در محدوده وسیعی از غلظت ها، در زمینه های مختلف تحقیقاتی و صنعتی انجام می دهد. علاوه بر این، برای تجزیه و تحلیل سنگ ها، خاک ها، گیاهان و آب در اکتشافات ژئوشیمیایی، می توان از اسپکتروفتومتری جذب اتمی استفاده کرد.

سنگ های سیلیکاته

اکثریت سنگ ها از کانی های سیلیکات تشکیل می شوند. سیلیکات یک اصطلاح شیمیایی برای اتم سیلسیم متصل به چهار اتم اکسیژن (SiO4) است و ساختار چهار وجهی دارد. با ترکیب سیلیکات با یک یا چند فلز کانی های سیلیکاته تشکیل می شوند. سیلیکات ها حدود 95 درصد از پوسته و گوشته فوقانی زمین را تشکیل می دهند که به عنوان اجزای اصلی سنگ های آذرین و در مقادیر قابل توجهی در انواع گونه های رسوبی و دگرگونی نیز هستند. از حدود 600 کانی سیلیکاته شناخته شده تنها چند کانی شامل فلدسپات ها، آمفیبول ها، پیروکسن ها، میکا ها، الیوین ها، فلدسپاتوئید ها و زئولیت ها در شکل گیری سنگ ها نقش مهمی دارند. دستگاه جذب اتمی یکی از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی است که به اندازه کافی حساس است و برای تجزیه و تحلیل بسیاری از عناصر در نمونه های سنگ های سیلیکات و دیگر مواد زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

آنالیز سنگ های سیلیکاته با جذب اتمی

تجزیه و تحلیل عناصر در نمونه های سنگ های سیلیکات با دستگاه AA

آنالیز سنگ های سیلیکاته برای Cu و Zn با طیف سنج جذب اتمی

در تحقیقی، جهت تجزیه و تحلیل عنصر های روی و مس در سنگ های سیلیکاته از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی استفاده شد. این دستگاه حساسیت لازم به منظور آنالیز سنگ ها، کانی ها و سنگ های معدن برای بسیاری از عناصر را دارد. پس از آماده سازی نمونه های سنگ، تهیه استاندارد های مس و روی و کالیبراسیون دستگاه، آنالیز انجام شد و غلظت مس و روی در نمونه های مختلف سنگ های سیلیکاته محاسبه شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد، سرعت، دقت، صحت و سادگی آنالیز با اسپکتروفتومتر جذب اتمی برای Zn و Cu در سنگ های سیلیکاته بسیار عالی است.

شرکت ری نور آزما ضمن تأمین انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و آنالیتیکال، از جمله دستگاه طیف سنج جذب اتمی AAS، آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در زمینه خرید و سرویس دستگاه های مختلف آزمایشگاهی اعلام می دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *